Helgeland Krisesenter
Vi er her for deg - når som helst!

Adresse - telefon - e-post

Helgeland Krisesenter
Storsteinmoen 1
8618 Mo i Rana
Tlf: 75 15 44 44
Faks: 75 15 34 63
kvinnehuset@kvinnehuset.no
Sist oppdatert:  02.02.2009
 
NYHETER
 
 
PRESSEMELDING FRA HELGELAND KRISESENTER
11
.mai 2008

Lars-Erik Moxness er av ekstraordinært årsmøte i dag valgt som ny
styreleder ved Helgeland Krisesenter i Mo i Rana.

Styret håper å kunne gjenåpne senteret i løpet av en uke. En forutsetning for dette er at Rana kommune fortsetter å være bevilgende vertskommune for senteret. Senterets ansatte vil selvsagt også fokusere på brukernes interesser.

Styret vil arbeide for at Helgeland Krisesenter skal bli et Interkommunalt selskap eid av de samarbeidende kommunene, og at dette kommer på plass så snart som mulig.

Helgeland Krisesenter har vært et av landets beste, og vi håper at alle som har behov for senterets tilbud snart kan ta dette i bruk igjen.
 

NYTT STYRE FOR HELGELAND KRISESENTER
11.mai 2008

Det er valgt nytt styre for senteret. Det nye styret består av:
 • Anne-Karin Sinkaberg
 • Karin B. Jenssen
 • Hans Eivind Myrnes
 • Marianne Kibsgaard
 • Marita Nikolaisen
 • Irene F. Krogh
 • Gøril Vandbakk Kjærstad
   
ÅRSMØTE FOR HELGELAND KRISESENTER
25.januar 2008

avholdes 28. februar 2008.

Frist for å levere inn forslag som en ønsker behandlet på årsmøtet er satt til fredag 1. februar 2008.

Nærmere opplysninger om årsmøtet vil bli sendt ut 19. februar.

Årsmøtet avholdes 28. februar. Med forbehold om styres behandling vil det bli avholdt et ekstraordinært årsmøte før det ordinære møtet på samme dato. Bakgrunnen for dette er et forslag om å gjøre om Helgeland Krisesenter til en stiftelse.

Dette vil det selvsagt bli opplyst mer om etter styrets behandling av saken første uke i februar.

 
NY LEDELSE VED HELGELAND KRISESENTER
22.desember 2007

Etter fem år som daglig leder slutter Eva Monica Hestvik ved Helgeland Krisesenter. Hestvik skal over til nye utfordringer som økonom og leder i annen privat virksomhet.

Ny daglig leder er Unn Hopaneng Selsøyvold. Unn er sykepleier, 37 år gammel og kommer fra en lederstilling i Rana kommune. Unn starter i jobben som daglig leder innen 1. mars 2008.

Det er også opprettet en ny stilling ved senteret som nestleder. I denne stillingen er Tina Aalberg ansatt og hun begynner 1. januar 2007. Tina er 36 år gammel og barnevernspedagog. Tina kommer fra en stilling ved Yttrabekken ungdomshjem i Rana.

 

HELGELAND KRISESENTER
22.desember 2007

ønsker å takke for året som har gått.

En spesiell takk til alle som har støttet og hjulpet oss i bistå kvinner og barn som har opplevd fysisk og psykisk vold i sine nære relasjoner. Våre samarbeidende kommuner har også i år sørget for at vi har det nødvendige minimum av ressurser til å gi den bistand som det, dessverre også i 2007, viser seg å være et stort behov for.

En rekke private gir støtte til senteret. Mange stiller velvillig opp og bistår ved ulike anledninger. En spesiell takk til næringslivet i Rana som har vært der når vi har bedt om støtte og - ikke minst - til ulike losjer/foreninger som bl.a. sørger for at barna som er på senteret får oppmerksomhet ved bursdager og nå i juletida.

Vi minner om at Helgeland Krisesenter har et tilbud året og døgnet rundt - også nå i jula. Har du som kvinne behov for å komme deg unna og slappe av i trygge omgivelser, kan vi tilby en god telefonsamtale, samtale eller rett og slett å slappe av i lune og trygge omgivelser hele jula. Hos oss stilles det ingen krav til hvor stort ditt behov er for å oppsøke oss.

Som medmenneske er det viktig å huske at kanskje spesielt i jula er det nødvendig å vise stor omsorg for andre. Juletida er full av krav og forventninger for de fleste. Mange synes det er vanskelig å be om hjelp. Kjenner du noen som trenger et lite pusterom, eller kanskje rett og slett har behov for å komme ut av en utrygg - kanskje voldelig - situasjon, så vis spesiell omsorg nå i jula. Bruk senteret vårt i Åga og bli gjerne med selv.

Vi ønsker alle ei rolig og fredelig jul og en god start på det nye året.

 

HJELP TIL BARN...
17.desember 2007

...som tilbringer jula ved Helgeland Krisesenter er gitt av Odd Fellow. loge 121 Yggdrasil.

I forbindelse med et julemøte i losjen ble det avholdt et lotteri som innbrakte 6 450 kroner til formålet.

Helgeland Krisesenter takker for gaven og at det tenkes på de som har et virkelig behov for en ekstra oppmerksomhet i jula. Helgeland Krisesenter har også i år barn som tilbringer jula hos oss, og pengene kommer derfor godt med.

 

ÅRETS JULEVERKSTED

er nå avsluttet.
Som tidligere år har det vært en trivelig tid med voksne og barn hver torsdag i flere uker.

 Takk til ungene i Tusenbein barnehage. De har hatt en ”omvendt” adventskalender i år. Ungene tok med seg en leke hver, og fredag 7. desember var de på besøk på krisesenteret og ga oss disse lekene i gave.

Det setter vi veldig stor pris på!

.

 
"HUSBRÅK"
3.desember 2007

Rana Blad har i en liten notis mandag 3. desember en nyhet om husbråk på Storforshei. Er innholdet riktig hadde saken nok fortjent et langt større oppslag enn en notis. Så vidt jeg vet har det ikke blitt dokumentert tidligere at hus har laget bråk seg i mellom.

Antakelig er det noen mennesker som bor i et hus som har ”bråket” med hverandre. Notisen nevner at et av menneskene i huset ble kjørt bort, noe som kan tyde på at ”bråket” har vært av et visst omfang og antakelig av ganske alvorlig karakter. I alle andre sammenhenger omtales denne type ”bråk” som slåssing, slag, spark, kort sagt; vold.

Det begynner å bli noen år siden det ble påpekt at vold som skjer i hjemmene våre ikke skal omtales som husbråk. Dette har sin bakgrunn i at denne volden, som i de aller fleste tilfeller retter seg mot kvinner og barn, ikke skal gis et skinn av noe som ikke angår andre, noe som ikke er ”så farlig”, noe som nærmest er en naturlig del av familielivet. Det har derfor vært et poeng å sette bjella på katta og kalle det ved sitt rette navn; vold.

Politi, barnevern, krisesentre og andre som får befatning med det som Rana Blad nesten konsekvent omtaler som ”husbråk” omtaler nå slik vold som vold i nære relasjoner. Det er på tide at Rana Blad nå henger med i denne språklige presiseringen og slutter å snakke om ”hus som bråker”.

Lars-Erik Moxness
Styreleder Helgeland Krisesenter

 

JULEVERKSTED 2007 I GANG
19.november 2007

Bli med på det populære juleverkstedet vårt!

Klikk her for å lese mer
 

HELGELAND KRISESENTER søker:
2.november 2007
 • Ny daglig leder
 • Nestleder

Klikk her for annonsen
 

FOREDRAG FRA HØSTKONFERANSEN 2007
2.november 2007

Foredragen fra konferansen "Til frokost spiser Lise negler" er lagt ut!

Klikk her
 

HØSTKONFERANSEN 2007
 - Til frokost spiser Lise negler -
Barn som vokser opp med foreldre som ruser seg

1. juni 2007

Årets høstkonferanse tar opp et aktuelt og vanskelig tema; barn som vokser opp med foreldre som ruser seg. Hva skjer med disse barna - hvordan preges livet deres av en slik omsorgssvikt? Hvordan skal vi reagere som; voksne, lærere, omsorgsprofesjonelle, medmennesker?

Se nærmere på programmet, foreleserne og meld deg på konferansen her!

 

Helse- og sosialutvalget i Rana kommune enstemmig om støtte til incest- og voldtektssenter
26. mars 2007

Etter forslag fra utvalgets leder, Rune Olsen (A), støttet utvalget enstemmig opp om en uttalelse til fordel for å etablere et incest- og voldtektssenter i Rana kommune. I uttalelsen sies det blant annet at det må settes ned en gruppe med representanter fra kommunens politiske miljø, administrasjonen og Helgeland Krisesenter for å arbeide med saken. Utvalgslederen håper saken kan behandles av Ranas formannskap og kommunestyre innen april måned.

 

Reaksjoner på senterets navnebytte
12. mars 2007

Senterets navnebytte til Helgeland Krisesenter har skapt reaksjoner hos andre sentre på Helgeland. Helgeland Krisesenter synes kritikken er uforståelig. Selv Ranas ordfører påstår at han ville foreslått et annet navn dersom han hadde vist om bytte på forhånd. Ordføreren har et styremedlem fra eget parti sittende i senterets styre. Styremedlemmet, som er utpekt av Rana kommune, er i tillegg et partimedlem som sitter i partiets styre og i kommunens formannskap. Avstemmingen på senterets årsmøte var enstemmig. Det burde være lett for ordføreren å få nødvendige opplysninger. Vi ser fram til at den første positive tilbakemeldingen skal komme fra kommunens politiske toppledelse.  Årsrapporten for 2006 er nå lagt ut sammen med de endrede vedtektene vedtatt på senterets årsmøte 28. februar 2007.

Du finner årsrapporten under menyvalget; "Årsmeldinger" og de nye vedtektene under menyvalget; "Vedtekter"
 

Årsrapport for 2006 og Helgeland Krisesenters nye vedtekter lagt ut på nett
8. mars 2007

Årsrapporten for 2006 er nå lagt ut sammen med de endrede vedtektene vedtatt på senterets årsmøte 28. februar 2007.

Du finner årsrapporten under menyvalget; "Årsmeldinger" og de nye vedtektene under menyvalget; "Vedtekter"
 

8. mars markeres av Helgeland Krisesenter
8. mars 2007

Som de eneste i Rana markerer Helgeland Krisesenter den internasjonale kvinnedagen. Markeringen skjer med stands i Mo sentrum og - som ellers - åpent hus i senterets lokaler.

Krisesenteret mener overhodet ikke at kampen for likestilling er over. Med tanke på at dette er en internasjonal dag vet vi at utviklingen heller ikke er kommet så langt mange andre steder som den er i Norge.

Vold, voldtekt, tvangsekteskap, omskjæring, ulik behandling i lovverket, osv. skulle klart tyde på at kampen slett ikke er over. Det er forbausende hvor lite kvinner og menn fokuserer på de overgrep som i dag skjer både nasjonalt og internasjonalt. Også i det lokale politiske miljøet synes selv tradisjonelt radikale partier å ha glemt kvinners særegne situasjon.

Helgeland Krisesenter gratulerer med dagen - og ønsker alle velkommen til kaffe i senterets lokaler i Åga hele dagen.
 

Statistikk fra Helgeland Krisesenter viser stor andel utenlandske kvinner. Norske menn er likevel i flertall når det gjelder overgrep
8. mars 2007

Statistikken for 2006 viser at det bodde 36 kvinner ved senteret i løpet av året. 12 av disse var av utenlandsk opprinnelse. Dette er et relativt høyt tall sammenlignet med andelen utenlandske kvinner som er bosatt i distriktet. Det er verdt å merke seg det kun er registrert 3 utenlandske overgripere, øvrige overgripere er i all hovedsak norske menn.

15 barn bodde på senteret i løpet av året, de fleste i alderen 0-5 år. Kvinnene overnattet på senteret til sammen 851 døgn og barna i 267 døgn. 11 % av beboerne reiste hjem til overgriper etter oppholdet, 84 %  dro bl.a. til ny bolig, egen bolig uten overgriper eller til familie og venner (øvrige 5 % har ikke oppgitt hvor de dro etter oppholdet). 

28 % av overgrepene har hatt en varighet på 5 år eller lengre. 22 % mener selv at de har hatt både fysiske og psykiske skader av overgrepene, 19 % rapporterer om psykiske skader mens 3 % sier de kun har hatt fysiske skader.

Nettsidene til Helgeland Krisesenter kommer tilbake til mer statistikk og flere nyheter fra senterets årsmøte. Årsmelding legges også snart ut på nettsidene.
 

Krisesenteret i Rana skifter navn til Helgeland Krisesenter
8. mars 2007

Krisesenterets årsmøte har vedtatt at Krisesenteret i Rana skal skifte navn til Helgeland Krisesenter. I en pressemelding heter det:

"
Senterets brukere kommer fra ulike kommuner og ulike landsdeler. Årsmøtet mente det nå var på tide å markere at Krisesenteret i Rana ikke bare er et krisesenter for Rana kommune."

Les pressemeldingen her

 

Nordlandskommuner positive til nytt Senter mot seksuelle overgrep - tre kommuner har allerede meldt sin interesse som vertskommune
26. februar 2007

Prosjektet som skulle utrede spørsmålet om opprettelse av voldtekst- og incestsenter i Nordland ble avsluttet ved nyttår. Rapporten er sendt ut til kommunene som finansierte prosjektet og det er samtidig bedt om at den enkelte kommune tar stilling til om de kunne ønske å være vertskommune for et slikt senter.

Les mer her
 

Feil om antall overnattingsdøgn ved krisesentrene i 2005
25. februar 2007

Fra en av våre åpenbart flittigste lesere, Krisesentersekretariatets Tove Smaadahl, har vi mottatt en e-post hvor hun framholder at opplysningene om at Norsk Krisesenterforbunds (NOK) medlemssentre hadde halvparten av alle overnattinger i 2005, er feil. (Se nyhet 14. februar 2007).

Les mer her

 

Medlemssentre i Norsk Krisesenterforbund med halvparten av alle overnattingsdøgn i 2005
14. februar 2007

Norsk Krisesenterforbunds medlemssentre hadde i 2005  halvparten av alle overnattingsdøgn på norske krisesentre. Dette opplyser daglig leder i Norsk Krisesenterforbund (NOK) i et nyhetsbrev i februar 2007.

Det høye antall overnattingsdøgn NOK kan oppgi for sine medlemssentre kommer på tross av at NOK i dag bare organiserer 16 krisesentre, mens Krisesentersekretariatet til sammen organiserer 33 sentre.
 

Helgeland Krisesenter 25 år
22. januar 2007

Helgeland Krisesenter fyller 2. februar 2007 25 år. Senteret har fortsatt ansatte som har vært med så og si fra første stund!
I forbindelse med jubileet vil det bli laget et arrangement for å markere tjuefem års drift. Arrangementet vil gå av stabelen noe lengre ut på våren 2007.

Har du noe du ønsker å fortelle oss som har sammenheng med jubileet ber vi om at du tar kontakt. Alle innspill tas imot med takk!

Følg med på nettsidene for ytterligere opplysninger. 
 

Krisesentre lovfestes fra 2008
10. januar 2007

Likestillingsminister Karita Bekkemellem sier regjeringa trolig vil foreslå å lovfeste krisesentre i alle kommuner fra 2008. Ministeren uttalte dette under et besøk ved krisesenteret i Stavanger mandag 8. januar. I følge Bekkemellem betyr ikke dette at alle kommuner blir pålagt å ha eget krisesenter, men at kommunene må bidra økonomisk til et nærliggende senter. Kommuner uten krisesenter må benytte seg av tilbudet andre kommuner har og betale for dette. Forslaget ventes behandlet tidlig i 2008.
 

Prosjektet som utreder incest- og voldtektssenter i Nordland ferdig.
5. januar 2007

Utredningen av et incest- og voldtektssenter i Nordland er ferdig. Konklusjonen er at det er behov for et slikt senter og at det bør være økonomisk mulig å få dette gjennomført. Utredningen legges fram for kommunene som har bevilget penger til forprosjektet. Det vil nå være opp til kommunene om senteret kan bli etablert.
 

Vel overstått jul og godt nytt år!
1. januar 2007

Helgeland Krisesenter håper alle har hatt en riktig fredelig jul, en flott avslutning på det gamle året, og ønsker alle en god start på det nye året 2007!

 

   

 

 
 
Web: Dissident                                                                                     Bevilgende kommuner: Rana, Hemnes, Nesna, Rødøy
Vertskommune: Rana
Medlem av Norsk Krisesenterforbund