Helgeland Krisesenter
Vi er her for deg - når som helst!

Adresse - telefon - e-post

Helgeland Krisesenter
Storsteinmoen 1
8618 Mo i Rana
Tlf: 75 15 44 44
Faks: 75 15 34 63
kvinnehuset@kvinnehuset.no
Sist oppdatert:  11.05.2008

 

Norske nettsider

 
  www.dixi.no
DIXI Landsforeningen for voldtatte arbeider for å hjelpe voldtektsofre og deres pårørende, spre informasjon om senskader og følgeskader samt drive holdningsskapende og forebyggende arbeid.

 
  www.faenheller.no
Nettside som setter fokus på incest og seksuelle overgrep mot barn.
   
  www.fagmed.uit.no/student/mso
Medisinernes Seksual Opplysning.

 
  www.fokuskvinner.no
Forum for kvinner og utviklingsspørsmål.

 
  www.jurk.no
Gratis juridisk rettshjelp for kvinner.

 
  www.kampdager.no
Kampdager - 1970-tallets kvinnebevegelse i ord og bilder.

 
  Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

 
  www.norskkrisesenterforbund.no
Norsk Krisesenterforbund.

 
  www.krisesenter.com
Krisesentersekretariatet

 
  www.kvinnefronten.no

 
  www.likestilling.no
Likestillingssenteret.
 
  www.mirasenteret.no
Nettverk for minoritetskvinner i Norge.

 
  Justis- og Politidepartementet
Barne-, familie- og arverett

 
  www.noabuse.no
Felles nettsted for de norske organisasjonene mot overgrep. Inneholder oversikt over hjelpeapparatet mot seksuelle overgrep, vold og rus.

 
  www.ottar.as
Kvinnegruppa Ottar er en radikal, aktivistisk og feministisk kvinneorganisasjon.

 
  www.seif.no
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger.

 
  www.settgrenser.no
- En kampanje for og av unge jenter mot seksuell trakassering. Vi har laga !sett grenser fordi det er på tide å gjøre opprør!

 
  www.amnesty.no
Amnesty International Norge

 
  www.voldsoffer.no
Landsforeningen For VoldsofreInternasjonale nettsider

 

  European women's lobby
 
  EUs Daphne-program
 
  FN
 
  FNs enhet for kvinnespørsmål (DAW)
 
  FNs nettportal: Women Watch
 
  Landsorganisasjonen for krisesentre i Danmark
 
  NIKK - Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning
 
  ROKS
Riksorganisasjonen for kvinne- og jentegrupper i Sverige.
 
  WAVE - nettverk for kvinneorganisasjoner i Europa
 
  WLDI - Women law and development international
 
  Women against Sexual Harassment
 
  Women's resource information and support centre, USA
 
  Zero Tolerance, Skottland

 

Spesielt for menn

 

 

www.reform.no       

Ressurssenter for menn.

   

www.krisetelefonen.no  

Krise- og rådgivningstelefon for menn, tlf 22 41 90 16

 

Helse

 

 

www.mentalhelse.no                 

Landsomfattende helse- og sosialpolitisk bruker- og pårørendeorganisasjon. 

Hjelpetlf 810 30 030

   

 

www.nettdoktor.no

www.rusdir.no

  www.helseogrehab.no     www.psykiskhelse.no
  Kilden Helsesenter
Et tverrfaglig senter i Mo i Rana med én fot i alternativ medisin og én i skolemedisin.
   

www.klara-klok.no         

Få svar på spørsmål innen helse, forhold og familie, rusmidler og seksualitet.

 

Brosjyrer etc.

 

  Brosjyrer fra Barne- og familiedepartementet:
Ugift samliv
Registrerte partnerskap
Det økonomiske forholdet mellom ektefeller
Om farskap og foreldreansvar
Mekling mellom foreldre
Separasjon og skilsmisse
Oversikt over familierådgivingskontorer
Handlingsplan: «Vold mot kvinner»
Handlingsplan mot tvangsekteskap


ANSVAR
Helgeland Krisesenter tar intet ansvar for innhold på de sider det pekes til.

 
 
Web: Dissident                                                                                     Bevilgende kommuner: Rana, Hemnes, Nesna, Rødøy
Vertskommune: Rana
Medlem av Norsk Krisesenterforbund