Helgeland Krisesenter
Vi er her for deg - når som helst!

Adresse - telefon - e-post

Helgeland Krisesenter
Storsteinmoen 1
8618 Mo i Rana
Tlf: 75 15 44 44
Faks: 75 15 34 63
kvinnehuset@kvinnehuset.no
Sist oppdatert:  11.05.2008

Aktiviteter

Vårt krisesenter skal være et trygt sted for alle som bruker det. Derfor har vi investert mye i sikkerhet og har stadig fokus på dette. Men - vårt senter skal også være et sted som det skal være mulig å komme innom når en selv måtte ønske det for å få en kopp kaffe, slå av en prat, spise litt mat eller rett og slett slappe av.

Helgeland Krisesenter arrangerer en rekke ulike aktiviteter som ikke i første rekke retter seg mot de som til en hver tid bruker senteret. Vi mener det er minst like viktig å drive med opplysningsarbeid om vold og overgrep. Dette arbeidet rettes mot alle i lokalsamfunnet; kvinne og mann, ung og gammel.

På denne måten ønsker vi også å være mest mulig synlige for alle som selv kan bruke oss, eller som kjenner noen som kan ha behov for vårt tilbud.

Konferanser
Hvert år skal vi arrangere en
faglig konferanse på Mo. Konferansen retter seg mot en hver som måtte ha interesse for emnet som tas opp, private personer eller de som profesjonelt har interesse av temaet. Også de som benytter, eller har benyttet seg av senterets tjenester, vil selvsagt kunne melde seg på konferansen. Konferansen skal holde et meget høyt faglig nivå, og det etterstrebes derfor å finne de beste og mest aktuelle foredragsholdere.

Juleverksted
 
Julen og kanskje spesielt førjulstiden er en spesielt vanskelig tid for mange barn og voksneIdar - som slett ikke vil smile!. En av de aktivitetene vi har, som er med på å gjøre det lettere for mange å komme innom juleverkstedet vårt. De siste årene har mellom 20 og 30 barn, og ca 15 voksne, vært innom juleverkstedet som arrangeres en dag per uke fra begynnelsen av november til midten av desember. Dette tilbudet er primært for de som bor eller har bodd på krisesenteret, eller har vært på dagbesøk på krisesenteret. I tillegg har vi samarbeid med bl.a. barnevern, skoler, barnehager, helsestasjoner med mer, slik at de kan informere de som kanskje har behov for det kan om at de kan komme til krisesenteret på juleverksted.

Prosjekt om vold - for ungdom
Sammen med en rekke andre lokale aktører har vi arrangert et informasjonsmøte for alle 10 klasser i alle våre bevilgende kommuner. En sterk opplevelse for alle ungdommene som var med. Vi håper at det skal være mulig å gjennomføre et lignende arrangement hvert år.   

 
 
Web: Dissident                                                                                     Bevilgende kommuner: Rana, Hemnes, Nesna, Rødøy
Vertskommune: Rana
Medlem av Norsk Krisesenterforbund