Helgeland Krisesenter
Vi er her for deg - når som helst!

Adresse - telefon - e-post

Helgeland Krisesenter
Storsteinmoen 1
8618 Mo i Rana
Tlf: 75 15 44 44
Faks: 75 15 34 63
kvinnehuset@kvinnehuset.no
Sist oppdatert:  13.08.2008
 
Her finner du våre årsmeldinger.

Årsmeldingene er styrets oppsummering av det forutgående året og forslag til retning for arbeidet det neste året.

Årsmeldingen legges fram for krisesenterets årsmøte som gjennomgår meldingen.

Årsmeldinger for:

  

 
 
Web: Dissident                                                                                     Bevilgende kommuner: Rana, Hemnes, Nesna, Rødøy
Vertskommune: Rana
Medlem av Norsk Krisesenterforbund