Helgeland Krisesenter
Vi er her for deg - når som helst!

Adresse - telefon - e-post

Helgeland Krisesenter
Storsteinmoen 1
8618 Mo i Rana
Tlf: 75 15 44 44
Faks: 75 15 34 63
kvinnehuset@kvinnehuset.no
Sist oppdatert:  08.07.2009

HELGELAND KRISESENTER søker:
2.november 2007
  • Ny daglig leder
  • Nestleder

Klikk her for annonsen
 

Jobb på Helgeland Krisesenter

Helgeland Krisesenter er hele tiden på jakt etter nye medarbeidere. Arbeidet kan bestå av å gå normale vakter, dvs.; formiddags-, ettermiddags- og nattevakter.

Også andre jobber kan være aktuelle. Har du noe spesielt å bidra med, f.eks. en bestemt aktivitet du kan tenke deg å starte, kan også dette være aktuelt. Det kan eksempelvis være aktiviteter rettet spesielt mot barn, en hjelp til selvhjelpgruppe for noen som har vært utsatt for noe spesielt, matlaging, håndarbeid, en eller annen faglig aktivitet, osv.. Mulighetene er ubegrenset. Vi setter pris på at du tar kontakt og kommer med forslag.

Hos Helgeland Krisesenter avlønnes de som arbeider der med ei lønn som ligger over minstetariff. Lønningene våre ser slik ut:

  • Timelønn, fra 122 til 150 kroner

  • Lør- og søndagstillegg, 23 pr time

  • Høytidstillegg, kr 163 til 199 pr time

  • Kvelds- og nattillegg, fra kr 28 til kr 39 pr time

Alle disse tilleggene og feriepenger er inkludert i årslønnene som er ca 240 000 (full stilling) for de som har 0-4 år ansiennitet og ca 300 000 (full stilling) for de som har over 10 års fartstid.

Helgeland Krisesenter har i dag ingen avtale med en arbeidstakerorganisasjon.

Studenter som ønsker praksis kan også gjøre avtale med oss.

Ta kontakt med oss dersom du er interessert i en jobb eller har noe å tilby oss som du mener ville være av interesse.

 
 
Web: Dissident                                                                                     Bevilgende kommuner: Rana, Hemnes, Nesna, Rødøy
Vertskommune: Rana
Medlem av Norsk Krisesenterforbund