Helgeland Krisesenter
Vi er her for deg - når som helst!

Adresse - telefon - e-post

Helgeland Krisesenter
Storsteinmoen 1
8618 Mo i Rana
Tlf: 75 15 44 44
Faks: 75 15 34 63
kvinnehuset@kvinnehuset.no
Sist oppdatert:  08.07.2009
 
Helgeland Krisesenter ble etablert i 1982. I hele denne perioden har senteret vært et såkalt lavterskeltilbud for kvinner og barn som bl.a. lever med vold i nære relasjoner.

Dessverre er det slik at terskelen for å søke hjelp i en slik situasjon fortsatt er høy. Mange erfarer at det er en lang og vanskelig vei å gå for å endre en livssituasjon som er negativ. Krisesenteret er ofte et viktig hjelpemiddel for å starte denne endringsprosessen.

Vi tar i utgangspunktet ikke stilling til om du har behov for vårt tilbud. Det er du som avgjør om du trenger vår bistand. Mener du at krisesenteret er det du har behov for er det selvsagt godt nok for oss. Det er heller ikke nødvendig med henvisning fra lege eller andre. Krisesenteret er et tilbud til deg når du føler du trenger det - døgnet rundt - hele året.

Krisesenteret er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Vi har god kontakt med instansene i kommunene rundt senteret og vil kunne bistå deg dersom du trenger hjelp fra disse.

Mange tror, både kvinner selv og mange i det offentlige hjelpeapparatet, at en betingelse for å bruke senteret er synlige, fysiske skader. Slik er det selvsagt ikke! De fleste som søker bistand på krisesenteret er ikke slått. Oftest er det psykisk vold som er problemet - noe som ikke kan sees og som er vanskelig å dokumentere. Følgene av slik psykisk vold er ofte minst like alvorlig som følgene av fysisk vold.

Helgeland Krisesenter benyttes hvert år av mellom 30 og 40 kvinner. Til sammen brukes senteret av disse rundt 1500 døgn. I tillegg benytter mellom 15 og 25 barn senteret mellom 600 og 1000 døgn. Ut over dette har senteret en rekke dagbrukere og en mengde krisetelefoner fra kvinner, menn, barn og ungdom. Tilbudet er gratis.

Helgeland Krisesenter er også krisetelefon for menn.

 
 
 
Web: Dissident                                                                                     Bevilgende kommuner: Rana, Hemnes, Nesna, Rødøy
Vertskommune: Rana
Medlem av Norsk Krisesenterforbund